Delft Solids Solutions, een contract researchlaboratorium dat gespecialiseerd is in de fysische karakterisering van vnl. vaste stoffen, breidt haar mogelijkheden van vaste stof en katalysatorkarakterisering verder uit middels de aanschaf van een Hiden IGA-003 analyzer. De IGA-003 is een gravimetrische analyzer die special ontworpen is voor multi-component gas en damp adsorptie-analyse. Analysetemperaturen van -196°C tot 1000°C kunnen worden toegepast bij drukken varierend van hoogvacuum tot 20 bar. Een gekoppelde massaspectrometer maakt de additionele analyse van produktdesorptie and standaard TG/MS experimenten mogelijk. The IGA-003 wordt veel toegepast in katalysatorkaraktersering, evenals studies aan farmaceutische produckten, carbons, zeolieten en polymeren. De IGA-003 opstelling van Delft Solids Solutions is een van de weinige instrumenten beschikbaar in de Benelux. De staf van Delft Solids Solutions is verheugd met deze uitbreiding van het instrumentarium en bijbehorende onderzoeksmogelijkheden en bespreekt graag uw interesses, onderzoeksvragen of mogelijke toepassingen. Meer informatie over de apparatuur is te vinden via de link hieronder.