Het Delft Solids Solutions laboratorium is bekend vanwege haar expertise op het vlak van vaste stof karakterisering. Een deel van haar portfolio is gericht op onderzoek en testen van het gedrag van poeders en stortgoed in industriele omgeving. Dit kan varieren van breekgedrag van deeltjes, kwantificering van de stoffigheid van poeders en vaste stoffen, ontmenggedrag van poedermengsels tot stromingsgedrag van poederdeeltjes. Stromingsgedrag en shear metingen zijn o.a. belangrijk in het ontwerp van apparatuur zoals hoppers en silo’s, maar het vergroot ook het begrip van het gedrag van poeders en de mogelijke problemen veroorzaakt in bestaand procesapparatuur. Deze technieken kunnen een belangrijke rol vervullen in het minimaliseren van de down-time van processen bijv. wanneer hoppers onregelmatig of geheel niet leegstromen. Vanwege een toenemende behoefte en vraag naar soortgelijk onderzoek, heeft het laboratorium van Delft Solids Solutions haar instrumentarium voor shear testen uitgebreid. Naast de reeds aanwezige klassieke Jenike shear tester en Peschl shear tester is nu geinvesteerd in een Brookfield powder flow en ring shear tester. Gebruik van een optionele kleine shear cell maakt het mogelijk om consolidatiedrukken tot 13 kPa toe te passen. Het instrument biedt ook de mogelijkheid om wandfrictie analyses uit te voeren en tijdsafhankelijke shear testen. De laatste optie wordt toegepast om de invloed van tijd op het consolidatiegedrag na te bootsen en te onderzoeken, aangezien poeders tijdens opslag vaak gedurende langere tijd onder druk staan. Delft Solids Solutions verschaft u graag nadere toelichting over de mogelijkheden van shear testing in het bijzonder en poederkarakterisering in het algemeen.