Solid Standards is een Europees project waarin elf partners – waaronder NEN - uit verschillende landen met elkaar samenwerken. Het doel van het project `SolidStandards` is om de belanghebbenden bij het onderwerp biomassa te informeren en te trainen over de standaarden en certificaten die zijn ontwikkeld voor vaste biomassa, zowel op het vlak van kwaliteit als duurzaamheid. Met deze normen kunnen (prijsbepalende) factoren zoals de stookwaarde van biomassa, zwavelgehalte en duurzaamheid eenduidig worden gemeten. Normen Daarmee faciliteren ze de handel in biomassa en ondersteunen deze normen de gebruikers van biomassa bij het voldoen aan milieuregelgeving. Tevens wordt in dit project bestaande certificatiesystemen geanalyseerd en getest in een aantal praktijkstudies. Feedback van de stakeholders op bestaande normen of hun behoefte aan nieuwe normen worden teruggekoppeld aan de normalisatie instituten in Europa. Trainingsmateriaal in Nederlands Het trainingsmateriaal dat in dit project wordt ontwikkeld, zal in het Nederlands worden vertaald. Vervolgens worden in het tweede kwartaal van 2012 en 2013 trainingen gegeven over normalisatie en certificatie met betrekking tot houtpellets en bij voldoende interesse ook over houtchips. Deze trainingen zijn kosteloos te volgen voor alle stakeholders.