De Prosysta Pre-Engineering is een dienst die door Prosysta ontwikkeld is ter ondersteuning van investeerders die een gedegen en beheerst projecttraject nastreven. De doorloop van een investeringsproject kent verschillende fases. In de eerste fase van dit traject worden er een aantal eisen en wensen in kaart gebracht. Tijdens de PPE worden al deze wensen en ideeën nader uitgewerkt en omgezet in een definitief en weloverwogen plan. Dit plan wordt breed binnen uw organisatie gepresenteerd en waar nodig aangepast. De engineeringfase wordt afgesloten met het opstellen van een definitieve budgettering van de gewenste investeringsomvang. De beslissing om definitief de ontworpen installatie te realiseren kan op basis van het engineeringrapport met bijbehorend budget genomen worden. Ook kan het rapport dienen als een juiste onderbouwing van budgetaanvragen en planning. Wilt u weten wat deze doordachte dienst van Prosysta voor uw bedrijf op kan leveren? Neem contact op met één van onze adviseurs.