Gericke introduceert de micromenger waarmee reeds nu wordt voldaan aan de eisen die in de toekomst zullen worden gesteld aan verwerkingsprocessen in de farmaceutische industrie. Procestechnisch is de kleine GCM 250 met een nuttig volume van 1 liter en een totale capaciteit van ongeveer 20 tot 200 kg/uur een volwaardige broer van de grotere GCM menger, maar het ontwerp voldoet aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne. De menger heeft een zogenaamde zwevende mengrotor, d.w.z. dat deze slechts aan één zijde met een snel demontabele klikverbinding is bevestigd. De “vuile” motorzijde wordt van de mengkamer gescheiden door een kamer die onder overdruk wordt gezet. Een metalen, gespoelde asafdichting zorgt ervoor dat geen product weglekt. Dit wordt gerealiseerd door middel van een speciaal stromings/mechanisch ontwerp van de dynamische asafdichting. De instelling van de begrenzer en de vullingsgraad van de menger kunnen door een aan de voorzijde gemonteerd kijkglas bekeken worden. Door zijn geringe omvang kan de micromenger GCM250 probleemloos in een isolator geïntegreerd worden. Om het apparaat te reinigen, kunnen de mengkamer, rotor en asafdichting in enkele seconden van de stilstaande aandrijving verwijderd worden. Alle procesdelen kunnen vervolgens in een autoclave gereinigd worden.

Geschreven door