Op 5 januari 2012 ontving Dahlman, producent van industriële filtratiesystemen uit Maassluis, het predicaat ‘Koninklijk’ uit handen van de heer J. Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid Holland. De heer J.A.Karssen, Burgemeester van Maassluis, was hierbij ook aanwezig. Frank Egas, algemeen directeur van Dahlman; “Het is voor ons een enorme eer dat wij dit predicaat hebben ontvangen. Met gepaste trots zullen we ons voortaan Royal Dahlman noemen. We proberen ons als relatief klein bedrijf van ongeveer 110 medewerkers te onderscheiden door vooruitstrevend en innovatief met filtratietechnologie bezig te zijn. Dat vraagt veel van een organisatie en dan is het heel mooi om zo’n blijk van waardering te krijgen. De medewerkers mogen daar best trots op zijn. Niet alleen hier in Maassluis, maar ook bij onze vestigingen in Elsloo (Limburg) en Bahrein. We zijn een zeer gespecialiseerd technisch bedrijf en onze klanten bevinden zich van Japan tot aan Hawaï. Voor ons internationale imago is het heel mooi dat we dit predicaat hebben ontvangen. Als Royal Dahlman hopen wij, nog meer dan voorheen, een visitekaartje van de Nederlandse technologische industrie te zijn.” Tijdens een feestelijke bijeenkomst met personeel en genodigden wordt het nieuwe logo onthuld waarop nu trots de Koninklijke kroon prijkt. Het predicaat ‘Koninklijk’ wordt door Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk toegekend. Om in aanmerking te komen, moet een onderneming aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de onderneming minimaal 100 jaar oud zijn en op zijn gebied in Nederland een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen, bij voorkeur met een internationale uitstraling. Bovendien dient de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn en moeten de onderneming, bestuursleden en commissarissen te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.