De MaxxFlow van Envea (voorheen SWR) is geschikt voor het meten de flow van grote hoeveelheden aan droge vaste bulkgoederen (stoffen). De MaxxFlow wordt geïnstalleerd op ronde pijpleidingen of kanalen na mechanische transportsystemen zoals transportschroeven, air slides, etc. Door de open constructie en compacte vorm, gecombineerd met de zeer grote doorvoercapaciteit is de MaxxFlow onder meer inzetbaar in situaties waar voorheen alleen complexe mechanische systemen, zoals weegbunkers of valplaten, toepasbaar waren. De plaatsing van de flowmeter wordt altijd na een mechanisch transportsysteem (conveyor) geplaatst. Denk hierbij aan roterende transportsystemen (figuur 2), transportschroeven (figuur 3), air slides of kettingbanen. <b>Functie</b> Na het transportsysteem valt/schuift het te meten materiaal door de opening van de MaxxFlow HTC langs de sensor. Tijdens de doorvoer van het materiaal wordt het materiaaltype en de snelheid gemeten door de sensor in de Maxxflow. Aangezien het materiaal van een constante hoogte valt nadat het uit het transportsysteem is gekomen, wordt de snelheid van de productstroom versneld. De snelheid van de productstroom is echter constant op de installatiepositie van de sensor. Door deze constante snelheid is het niet nodig om de snelheid telkens opnieuw te meten. De snelheid is afhankelijk van de hoogte van de val van het product/materiaal. Via de ingangskoppeling van een hoge-frequentie, elektromagnetisch wisselend veld, wordt een homogeen meetveld gegenereerd in de meetbuis. De meetbuis bestaat uit slijtvaste AI2O3 (aluminiumoxide) keramiek. Droge bulkgoederen (vaste stoffen) in het meetveld reduceren de amplitude van het elektromagnetisch wisselende veld. Dit leidt tot een meetsignaal dat afhankelijk is van de concentratie van bulkgoederen in de sensor, ofwel; de bulkdichtheid, aangeduid in kg/m3. Wanneer de snelheid van het materiaal in de leiding verandert, bijvoorbeeld door een verandering in de initiële snelheid, kan dit ook gemeten worden. Dit gebeurt aan de hand van een looptijdmeting met behulp van twee extra elektroden achter de keramische meetbuis.