Bij de productie van kaas bestaat de behoefte om inline, eerder, sneller en nauwkeuriger dan voorheen, het vochtgehalte van de geproduceerde kazen voor (en na) het pekelbad te kennen. De Cheese Master maakt kontaktloze inline meting van het vochtgehalte van geproduceerde kazen voor (en na) het pekelbad mogelijk, zonder kostbare, omslachtige en destructieve laboratorium analyse. Voor deze meting wordt gebruik gemaakt van Microgolf meettechniek, welke kontaktloos wordt gerealiseerd terwijl de kaas zich zonder oponthoud op een transportband voortbeweegt. De daarbij te behalen resultaten moeten dienen om het rendement verder te optimaliseren en eerder te kunnen inspringen op productiestoringen. Uit laboratoriumtesten blijkt dat het watergehalte in een kaas vóór pekelen zeer verschillend en wel meer dan 1% verdeeld kan zijn. Tegelijkertijd verschilt het vochtgehalte aan de buitenzijde (korst) met deze van de binnenzijde van de kaas en kunnen de verschillen in het plaatselijke vochtgehalte door procesomstandigheden worden vergroot. Om deze redenen ligt het gebruik van microgolven zeer voor de hand; er wordt immers met behulp van microgolf techniek tot ca. 5 liter (en meer) kaas gezien (ca. 1000 x meer materiaal), waardoor een beter en robuuster gemiddeld vochtgehalte wordt verkregen. De Microgolf meting wordt uitgevoerd met behulp van antennes. Deze antennes worden met HF-kabels verbonden met de elektronica. Tevens wordt gebruik gemaakt van een laser hoogte meting. Het stralingspatroon van de microgolven is volledig reproduceerbaar, waardoor met behulp van de hoogtemeter steeds het juiste kaasvolume wordt gerelateerd aan de gevonden hoeveelheid watermoleculen. Hierdoor ontstaat een betrouwbaar en nauwkeurige meting van het vochtgehalte. De Cheese Master is inmiddels op veel plaatsen succesvol in gebruik. De behaalde nauwkeurigheden (van ± 0,5% voor één kaas en ± 0,3% voor het gemiddelde van vijf opeenvolgende kazen, bij een meetsnelheid van 10 tot 20 metingen per seconde) bieden mogelijkheden om het destructieve laboratorium onderzoek sterk te verminderen. Indien gewenst kan de leveringsomvang worden gecompleteerd met een voor de Cheese Master ontworpen transportband, welke goed toegankelijk is voor inspectie en reiniging. Hierin wordt de meetapparatuur `klaar voor gebruik` voorgemonteerd en afgesteld. Deze band kan verder worden uitgebreid met een geïntegreerde weegeenheid, waardoor een zeer compact en functioneel meetmiddel beschikbaar is.