Door verschillende factoren is het noodzakelijk dat op korte termijn alternatieve brandstoffen worden geïntroduceerd. Hiermee vermindert de milieubelasting sterk en neemt de afhankelijk van fossiele brandstoffen af. Om alternatieve transportbrandstoffen te introduceren dient een klimaat te worden geschapen waarin alle partijen de urgentie van verandering inzien. Diverse nationale initiatieven zijn inmiddels ontplooid. In Noord-Nederland is de wil om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het transport nadrukkelijk aanwezig. Tijdens het congres komt ondermeer het beleid van de nationale en regionale overheid, toekomstbeelden en actiepunten van ondernemers en kennisinstellingen ruimschoots aan de orde. Op beide dagen kan een beurs bezocht worden. Bedrijven en instellingen presenteren hier hun kennis en voertuigen op het gebied van duurzaam transport.