Induvac levert meer en meer centrale vacuümsystemen ter vervanging van meerdere pompen verdeeld over een bedrijfsruimte. In eigen beheer worden centrale leidingnetten gemonteerd, levert men de benodigde pompen (indien nodig) en zorgt men voor een goede besturing en regeling van het geheel. Het hebben van een centraal vacuümsysteem heeft meerdere voordelen. Allereerst kan het een investeringsvoordeel geven om een kleinere hoeveelheid pompen centraal te plaatsen. In plaats van zeer veel kleine pompen, kan men met een kleiner aantal iets grotere pompen uit de voeten. Een centraal systeem, uitgevoerd met een juiste besturing kan verder voor een groot energievoordeel zorgen, doordat het zeer waarschijnlijk is dat slechts een of misschien twee machines noodzakelijk zijn om een zelfde vacuüm te kunnen verzorgen. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak besparingen oplevert van duizenden euro`s per jaar. Een nadeel van veel kleinere pompen her en der door het bedrijf opgesteld, betekent lawaai en luchtverontreiniging op de werkvloer. Een centraal netwerk betekent verder een rustige en betrouwbare bedrijfsvoering zonder grote drukschommelingen. Minder pompen betekent verder minder onderhoud, dus ook hier een besparing. Indien gewenst kan bovendien de warmteontwikkeling van de pompen gebruikt worden voor ruimteverwarming.

Geschreven door