Fiktech heeft op zijn website een handig calculatieblad geplaatst om snel de energiebesparing te kunnen berekenen bij het toepassen van lagedruk luchtmessen. Luchtmessen zijn in verschillende uitvoeringen (keuze van lengte, spleetbreedte, Aluminium of RVS) leverbaar, de keuze wordt bepaald door de bedrijfsomstandigheden (al dan niet agressieve omgeving en/ of bedrijfsvoorschriften). De HD (door perslucht aangedreven) luchtmessen bouwen compacter in dan LD (door een blower of ventilator aangedreven) luchtmessen en kennen lagere aanschafkosten, maar maken gebruik van de aanwezige perslucht. De geproduceerde kracht (een combinatie van luchtdebiet en snelheid) van het luchtmes is vrijwel constant tot een afstand van ca. 300 mm gemeten vanaf de blaasopening. Naarmate de afstand groter wordt, neemt de kracht af. Beide types luchtmessen kennen hun specifieke toepassingsgebied. Vanwege de lage initiële investeringskosten wordt vaak gekozen voor een HD (perslucht aangedreven) luchtmes. Steeds wordt dan een luchtmes bijgebouwd in het productieproces. Dit leidt tot een toenemende belasting van de persluchtvoorziening, en een hoger energieverbruik. Het Calculatieblad van Fiktech is een handig hulpmiddel om een juiste keuze te kunnen maken tussen de twee types luchtmessen.