Naast ProfiBus, ProfiNet, EtherNet/IP en EtherNet ModBus TCP biedt Brabender Technologie nu ook OPC UA als PLC interface voor gravimetrische dosering. Het op EtherNet technologie gebaseerde OPC UA protocol is platform- en leveranciersonafhankelijk en wordt momenteel gezien als het ideale communicatieprotocol voor de uitvoering van Industrie 4.0 OPC UA maakt geïntegreerde communicatie mogelijk van individuele doseerbesturingen naar het ERP-systeem of naar de cloud. Voor de Congrav® doseerbesturingen heeft Brabender Technologie een nieuw OPC UA board ontwikkeld. De Congrav® doseerbesturing dient vooraf te worden besteld als een OPC UA-versie. Het OPC UA board is niet achteraf in te bouwen in bestaande Congrav® doseerbesturingen.