Brabender Technologie, lanceert een verfijnd programma op Internet voor automatische selectie van de optimale doseerinstallatie. Na ingeven van de relevante basisgegevens in het programma, bepaalt `FeederScout“ de optimale en meest geschikte doseerder na overweging van zowel technische geschiktheid als rentabiliteit. Op verzoek stelt `FeederScout“ ook technische documentatie samen, eventueel met prijsopgave. `FeederScout“ is mogelijk gemaakt door maandenlang werk van een deskundig team binnen Brabender en een uitgebreid gegevensbestand van bijna 15.000 testrapporten. Naast de ingegeven stortgoedparameters (naam, doorzet, stortgewicht, stortgoedklasse, enz.), houdt `FeederScout“ rekening met een hoeveelheid andere parameters zoals product-specifieke vulgraad van doseerschroeven en trilgoten, stromingseigenschappen, specifieke eigenschappen en bijzonderheden waar vaak niet aan word gedacht bij het selecteren van doseerinstallaties. Verder, als meerdere types van dosering in aanmerking komen, vergelijkt „FeederScout“ deze met betrekking tot optimale geschiktheid van doseerprincipe (enkelschroef, dubbelschroef, trilgoot, enz.) evenals de beste effectiviteit van hun activeringsysteem (flexibele trog met peddelmassage, roerwerk). Gebaseerd op de resultaten, stelt het programma de meest geschikte oplossing voor.