De TSA-100 is een innovatieve multi-componenten analyser voor de bepaling van de totale zwavel concentratie in een vloeistof of een gas. Naast de voordelen die de TSA-100 heeft t.o.v. bijvoorbeeld de lood-acetaat-methode (snelle respons, nauwelijks onderhoud, geen bewegende delen en geen gebruik van toxische producten) is de TSA-100 ontwikkeld te kunnen werken in aanwezigheid van interfererende componenten als H2S, SO2 en mercaptanen onder de zwaarste industriële omstandigheden en zoneringen. Het systeem is opgebouwd uit 4 hoofdcomponenten: * een xenon lichtbron die het licht door de fiber optics stuurt, * een flow-cel waar interactie met het licht plaatsvindt, * een holografisch raster dat het licht verdeeld in verschillende golflengtes en * de diode array detector die de intensiteit/absorptie bij elke golflengte bepaald. Gebruik makend van het volledige spectrum kan de hoge resolutie diode arry is het eenvoudig om te schakelen in dit golflengtegebied en gelijktijdige en continu te meten in het bereik van 0-10 ppm en 0-100% met hetzelfde instrument. De TSA-100 kan gebruikt worden in een directe methode (meten van alle zwavelcomponenten en die vervolgens optellen) of via de conventionele standaard methode (oxideren van zwavel in SO2 onder hoge temperatuur).