Zeker vanwege de almaar groter wordende wereldwijde afvalberg is het belangrijk dat wij als mensheid zorgvuldig met onze afvalstoffen omgaan. Door CEN is in dat kader op 24 mei de Europese normcommissie `Bio-based products` opgericht. Nieuwe commissie Deze nieuwe commissie gaat aan de slag met bio-based products als horizontaal onderwerp. Een eerste punt dat zal worden opgepakt is het onderwerp bio-solvents en het biogeen gehalte van producten. NEN voert het secretariaat van deze commissie. Platform Op Nederlands niveau opereert sinds vorig jaar ook al een NEN commissie Bio-based products, die dezelfde onderwerpen op haar agenda heeft staan. Het primaire doel van dit platform is om horizontale normen vast te leggen over wat bio-based producten zijn, aan welke criteria ze moeten voldoen, wanneer ze duurzaam zijn, en hoe dit gecontroleerd en gestimuleerd kan worden. Ook wordt in overleg met productnormcommissies gekeken hoe zogenaamde verticale normen voor specifieke bio-based componenten kunnen worden ontwikkeld. Het platform zal het werk van deze nieuwe Europese commissie volgen en het Nederlandse standpunt inbrengen.