Vanuit uw werkzaamheden heeft u te maken met explosieveiligheid en de ATEX richtlijn (ATEX 95 en/of ATEX 137). In het verleden heeft u daartoe wellicht het ATEX-congres, een aantal van de door ons georganiseerde seminars, in samenwerking met Rittal, bijgewoond of informatie via onze website opgevraagd en/of gedownload. De belangrijkste zaken van de actuele ATEX richtlijn hebben wij destijds in een handzame flyer uitgegeven. Vanwege de komst van de nieuwe productrichtlijn (vanaf 20 april 2016), hebben wij deze ATEX flyer in zijn geheel aangepast en is gratis bij ons verkrijgbaar.