In samenwerking met de 9 belangrijkste diepvriesgroentenverwerkers in België en de overkoepelende beroepsorganisatie heeft Weighing & Inspection 9 bloemkool-sorteerinstallaties uitgerust met weegapparatuur en geautomatiseerd. Het project omvat het wegen, bekabelen en automatiseren van de installaties. Elke installatie bestaat uit een bloemkoolkipper en een zeefinstallatie. Van zodra de operator de installatie opstart wordt de kipper geactiveerd en wordt de gevulde kist gecontroleerd leeggekipt op de zeefmachine. De zeefmachine zeeft de bloemkolen af op 3 fracties. Deze 3 fracties worden afgewogen van zodra de bloemkolen afgezeefd zijn. Na het weging wordt een dubbel etiket afgedrukt met alle relevante gegevens. Aan de hand hiervan kan bepaald worden indien het geleverde materiaal aan de gevraagde specificaties voldoet De werkzaamheden waren sleutel-op-de deur en bestonden uit het bekabelen van de volledige machine, het bouwen en aansluiten van de electrische kast, inbouwen van de weegplateaus, leveren en monteren van de benaderingsschakelaars, lasermeting en proxys en het inbedrijfstellen van het geheel. Administratieve zaken zoals gebruikershandleiding, CE-certificaat en elektrische schema’s waren tevens onderdeel van de levering. Weighing & Inspection bvba levert ook dynamische weging, niveaumeting, dosering, aan-boord weging, productinspectie, ...