De noodzaak voor bewustwordingstrainingen `explosieveiligheid` en de belangstelling voor ATEX trainingen voor commercieel medewerkers of specialisten wordt steeds groter. Na het verstrijken van de implementatieperiode in juni 2006 zijn de Europese bedrijven bij wet verplicht om vanaf 1-juli-2006 alle zaken op het gebied van explosieveiligheid in orde te hebben. Vooral de stap om de medewerkers te instrueren is nog lang niet door alle betrokkenen uitgevoerd. Bij een incident of calamiteit wordt de werkgever niet ontzien door de rechtbank, zo blijkt uit de eerste jurisprudentie. TCPM geeft geregeld ATEX trainingen waarbij voor de deelnemers ook de koppeling naar de `eigen praktijk` wordt gemaakt. Recentelijk nog werd bij een groot productiebedrijf dat werkt met o.a. kolenstof het voltallige productiepersoneel getraind in het kader van de ATEX richtlijn. Dit gebeurde naar aanleiding van een controle door de Arbeidsinspectie.