Van 8 tot 11 november was Ahoy weer het middelpunt van de maritieme wereld. EuroPort 2011 is één van de grootste beurzen op gebied van zee- en binnenscheepvaart, offshore, visserij en baggerindustrie. Een sector waarin Nederland nog steeds naam en faam maakt, zeker op het gebied van milieubewust varen. Daar kon Solfic, met haar partner in industriële automatisering Armac, uiteraard niet gemist worden. Gelegen aan de groene route op EuroPort 2011 presenteerde Solfic het MPAT-systeem (Marine Propulsion After Treatment ofwel een uitlaatgasnabehandelingssysteem). Dit systeem is klaar voor de 2016 emissienormen voor groen varen. De stand deed voorkomen dat men het motorruim van een binnenvaartschip instapt, waarin centraal de MPAT-installatie aanwezig was. Ernaast een uitgelicht paneel, waar Armac de besturingseenheid en de IQsafeLink presenteerde. Al voor de beurs, ontving Solfic, specialist in warmte- en stromings-technologie, de NOx prijs voor het MPAT-systeem. Deze prestigieuze prijs was uitgeschreven door het Agentschap NL De prijs voor “de binnenvaart maakt schoon schip” ging naar Solfic’s MPAT-systeem, aangezien hiermee maximale emissiereductie wordt bereikt met een hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Bovendien heeft de eenheid geïntegreerde geluidsdemping, waarmee het gemakkelijk op de plaats van een bestaande demper kan worden geïnstalleerd. Aan de basis van het winnen van de eerste prijs lagen: de hoogste score in de categorie “uitlaatgasnabehandeling” en het plug & play karakter van het systeem dat geschikt is voor zowel bestaande als nieuwe schepen. Aanloop op de beursdagen was groot en bracht ook veel interesse in IQsafeLink, dat onderdeel uitmaakt van de besturingseenheid dat Armac ontwikkelt en produceert. Deze veilige en eenvoudige manier van overname op afstand van machine- en procesbesturingen, is juist van groot belang op schepen, waar een vaste lijn naar de wal ontbreekt en service op afstand grote meerwaarde met zich meebrengt. Aangezien het schip verder moet, (stilliggen kost geld), wil men liever niet aanleggen om een monteur service te laten verlenen. Schippers en reders, die de nodige kennis van hardware aan boord hebben, merken dat ze op het gebied van software toch ondersteuning behoeven. IQsafeLink is hiertoe een snelle en gemakkelijk oplossing. Een specialist - waar ook ter wereld - kan met zijn laptop via internet over de schouders van de schipper “meekijken”. Zo is een probleem snel verholpen.

Geschreven door