ROVC, partner voor trainingen, opleidingen en advies & implementatie binnen de Nederlandse industrie, levert 2.000 cursisten met een technisch diploma af. Het gaat hier om cursisten die begin november 2010 startten met een technische avondcursus en nu hun examenuitslag hebben ontvangen. Zij volgden onder meer de vakopleidingen Elektrisch schakelen, Hydrauliek en pneumatiek, Besturingstechniek en Meet- en regeltechniek. “Met een slagingspercentage van 80 procent is de Nederlandse industrie een grote groep gekwalificeerde technici rijker”, aldus Roel Greutink, Manager Ontwikkeling & Onderhoud Producten van ROVC. “Een mooi gegeven aangezien de vraag naar deze technici het aanbod de komende jaren verder zal overstijgen. Organisaties worden door het tekort gedwongen om processen anders in te richten en hun mensen op een andere wijze in te zetten. Wij zien dan ook een tendens dat technici zich meer allround gaan ontwikkelen om zo gaten in de bezetting op te kunnen vangen. Vooral de cursussen op het gebied van Elektrotechniek zijn in trek. Daarnaast wordt de cursus Besturingstechniek steeds meer gevolgd. Dit zijn disciplines die in de gehele industrie terugkomen en dus van grote waarde zijn om je als techneut in de breedte te ontwikkelen.”