Jonge wetenschappers met vernieuwende ideeën, een eigen kijk op de wereld en die uitblinken in hun vakgebied krijgen de kans om hun wetenschappelijke dromen waar te maken. INCAS3 biedt vijf talentvolle wetenschappers de mogelijkheid om hun vernieuwende ideeën uit te werken in een onderzoeksvoorstel en stelt hiervoor 75.000 euro beschikbaar. De jonge talenten met de beste onderzoeksvoorstellen krijgen een aanbod om hun loopbaan bij INCAS3 te starten en daar het onderzoek ook daadwerkelijk uit te voeren. Kandidaten kunnen zich aanmelden via de externe link hieronder. INCAS3 is op zoek naar onderzoekers die de ambitie hebben om complexe maatschappelijke en industriële vraagstukken op te lossen door vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld vraagstukken zijn ten gevolge van de vergrijzing of de grote vraag naar grondstoffen waar nog geen oplossingen voor bestaan. INCAS3 is ervan overtuigd dat multidisciplinaire teams van excellente wetenschappers en engineers hieraan kunnen bijdragen. Daarbij is samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid een cruciale factor. Voorbeelden van projecten waar INCAS3 in participeert zijn valpreventie bij ouderen door balanstraining en het ontwikkelen van nieuwe methoden en sensorsystemen voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit. De vijf wetenschappers met de beste ideeën krijgen zes maanden de tijd om hun idee uit te werken in een onderzoeksvoorstel. Ze gaan samenwerken met de wetenschappers en engineers van INCAS3 en krijgen toegang tot de onderzoeksfaciliteiten van INCAS3 en haar partners. Verder krijgen ze toegang tot het internationale netwerk van INCAS3 dat bestaat uit universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven in binnen- en buitenland. Het onderzoek moet bijdragen aan de fundamentele kennis en toepasbaarheid van sensorsystemen, het werkgebied van INCAS3. Veelbelovende onderzoeksvoorstellen kunnen leiden tot een promotieonderzoek of een project in samenwerking met de industrie. Over INCAS3 INCAS3 is een onafhankelijk, privaat, non-profit onderzoeksinstituut gericht op het oplossen van uitdagende industriële en maatschappelijke technologische problemen door het combineren van academische en engineering excellentie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi, postdocs en senior wetenschappers, in samenwerking met een team van ervaren ingenieurs, op het hoofdkantoor in Assen, alsook bij de verschillende internationaal gerenommeerde partner instituten. INCAS3 wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie Drenthe, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Gemeente Assen.