Delft Solids Solids heeft zijn activiteiten op het vlak van vaste stof karakterisering uitgebreid. Het laboratorium van Delft Solids Solutions kan nu een aantal additionele variabelen bepalen voor stromings- en mobiliteitsgedrag van poeders. Parameters zoals `compressibility, cohesion, aerated and tapped bulk density, angles of spatula and fall` kunnen kwantitatief worden bepaald en worden gecorreleerd met het poedergedrag. Bovendien kunnen deze resultaten worden gekoppeld aan primaire variabelen als ware dichtheid, deeltjesgrootte, en porositeit van het monster. Deze informatie moet leiden tot een beter begrip van het stromings- en stortgedrag en kwaliteit van poeders en is relevant voor fabrikanten en gebruikers van bulkmaterialen.