Senternovem heeft de Airconveyor gehonoreerd voor de milieulijst. Concreet houdt dit in dat de Airconveyor per 1 januari 2007 onder de VAMIL-regeling valt en dus 100% versneld afgeschreven mag worden over een zelf te bepalen periode. De Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is een fiscale regelingen van de Ministeries van Financiën en VROM. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de Vamil uit. De Vamil-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. Dit ter bevordering van de aanschaf van milieuvriendelijke systemen. Kader: de omschrijving over de Airconveyor in de milieulijst van Senternovem.