Emergency Expo biedt op 1, 2 en 3 oktober 2013 een nieuw, multidisciplinair platform voor alle betrokken partijen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een unieke combinatie van expo en een inhoudelijk programma waarbij kennisuitwisseling centraal staat om samen voorbereid te zijn op onverwachte uitdagingen. Gezien de onderkende noodzaak van zowel de overheid als het bedrijfsleven om te investeren in veiligheid, sluit Ahoy Rotterdam met dit nieuwe platform aan bij een actuele marktvraag. Veiligheid is een maatschappelijk issue. Overheden hebben dit onderwerp hoog op de agenda staan en voor industriële bedrijven is risicobeheersing onderdeel van de bedrijfsvoering. Rampen zijn echter niet altijd te voorkomen, wel te beheersen. Door een heldere taakverdeling en afstemming van verantwoordelijkheden, is men beter voorbereid op een ramp en kan de impact ervan tot een minimum beperkt worden. Of het nu gaat om natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen, of door mensen veroorzaakte, industriële rampen. Kennisuitwisseling ter bevordering van samenwerking Ahoy Rotterdam organiseert in samenwerking met aan het onderwerp gelieerde partijen een hoogwaardig kennisprogramma op Emergency Expo waar praktijkcases en ‘what if’-scenario’s aan bod komen. Wat ging er goed en fout bij de bestrijding van een ramp? Maar juist ook, hoe is een dreigende ramp te voorkomen? Betrokkenen bij calamiteiten komen samen om van gedachte te wisselen over relevante onderwerpen als risicoanalyse, zelfredzaamheid en crisiscommunicatie. Met als doel om de samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden, politie, brandweer, GHOR’s en hulporganisaties te verbeteren.