Na een aantal rustigere jaren in de Benelux veroorzaakt door investeringsstops en andere economische factoren heeft Indus Integrated Bulk Logistics BV uit Veenendaal in het eerste en tweede kwartaal van 2015 een behoorlijke stijging (+75%) in de afzet van haar Big Bag Handling- en opslagsystemen in de Benelux weten te realiseren. Alhoewel de afzetstijging van de innovatieve Big Bag Handling- en opslagsystemen nog steeds niet in verhouding staat met het doorslaande succes in met name Duitsland en Frankrijk (»120% t.o.v. het eerste en tweede kwartaal van 2014) is Indus Integrated Bulk Logistics tevreden over de ontwikkelingen in de Benelux. Indus Integrated Bulk Logistics staat positief tegenover een nog snellere groei van, met name de Indus Neva producten. De organisatie is financieel sterk en is er zowel productioneel als organisatorisch en logistiek terdege op voorbereid. “We wisten al langer dat we met onze innovatieve Indus Neva Big Bag Handling- en opslagsystemen een mooie en simpele oplossing ontwikkeld hadden”, aldus Indus Integrated Bulk Logistics. “Door met name de reacties vanuit de markt tijdens beursdeelnames, overige presentaties en uitstaande testcases bij potentiële afnemers wisten we dat dit er aan zat te komen”. “Bij de implementatie van de Indus Neva Systemen merken we ook dat er bij onze gebruikers tevens behoefte is aan invulling van verdere interne logistieke oplossingen die de goederenstroom vanuit de Big Bag en het Indus Neva Systeem naar de verwerkingsmachine kan optimaliseren”. “Dit thema zal bij Indus Integrated Bulk Logistics in het derde en vierde kwartaal van 2015 de nodige aandacht krijgen, mede om het leveringspakket te complementeren en verdere snelle groei te realiseren”, aldus Indus Integrated Bulk Logistics.