16 januari aanstaande geeft mevrouw Ineke Dezentjé-Hamming Bluemink, voorzitter FME, samen met Bob van Wijnen, directeur Atlas Copco Nederland in de eerste nieuwsuitzending in Zwijndrecht officieel de aftrap voor 100 jaar Atlas Copco op de Nederlandse markt. Onder het thema ‘100 jaar innovatie’ worden in 2013 diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een viertal regiobijeenkomsten met steeds een nieuwsuitzending en workshops over een actueel thema. De eerste nieuwsuitzending staat in het teken van ‘Innovatie’. Nieuwslezeres Milika Peterzon interviewt Ineke Dezentjé-Hamming Bluemink over het innovatiebeleid in Nederland in het algemeen en bij Atlas Copco in het bijzonder, onder meer aan de hand van de onlangs verschenen publicatie ‘De Staat van Nederland Innovatieland 2012’. Uit dit rapport blijkt dat sectoren die het meest intensief investeren in R&D het hardst groeien en bovengemiddeld bijdragen aan economische groei. De volgende nieuwsuitzending staat gepland voor 26 maart Deze nieuwsuitzending over ‘Energiebesparing’ wordt opgenomen in de Westergasfabriek in Amsterdam ‘. De derde nieuwsuitzending op 22 mei 2013 komt vanuit Cultuurfabriek Dru in Ulft. Het onderwerp daar is ‘Duurzaam Ondernemen’. Op 26 september is er een open dag in het hoofdkantoor van Atlas Copco Nederland in Zwijndrecht. Dan staat de journaaluitzending in het teken van ‘Monitoring en Control’. Op 14 november 2013 tenslotte wordt de reeks nieuwsuitzendingen beëindigd bij Radio Royaal in Eindhoven met een middag over ‘CO2’-reductie. Via Twitter, Facebook en Linkedin kan iedereen de geplande activiteiten dit jaar nauwlettend volgen. De vaste relaties van Atlas Copco krijgen een uitnodiging om nieuwsuitzendingen bij te wonen of om deel te nemen aan de workshops over de betreffende onderwerpen in de regio. Vanaf 1 maart kan worden ingeschreven op de website van Atlas Copco Nederland.