Op 10 juli lanceerde de Europese Commissie (EC) de laatste calls for proposal (oproep tot het indienen van onderzoeksvoorstellen) van het Zevende Kaderprogramma (KP7). De EC stelt hiermee 8,1 miljard euro ter beschikking voor Europese projecten voor onderzoek en innovatie. De aangekondigde 8,1 miljard euro ontlokt naar verwachting Europa breed nog eens 6 miljard euro aan publieke en private investeringen in onderzoek, en helpt op korte termijn naar schatting 210.000 extra banen te scheppen. Over een langere periode (15 jaar) leidt dit tot nog eens 75 miljard euro aan groei. Calloverzicht Een volledig overzicht van alle (ook verwachte) calls vindt u op onze website. U kunt kiezen tussen een volledig overzicht op alle thema’s of een overzicht per Topsector.