“De wereld verandert snel en Europa speelt onvoldoende in op de veranderingen. Europa moet oppassen niet irrelevant te worden als vestigingsplaats voor de maakindustrie.” Die waarschuwing uitte Vnci-voorzitter Werner Fuhrmann tijdens de Vnci-jaarvergadering op 30 mei j.l. in Den Haag. Volgens Fuhrmann heeft de chemische industrie met vier ontwikkelingen te maken die de mondiale verhoudingen op zijn kop zetten. Naast schaliegas zijn dat de opkomst van China, de keuze van landen in het Midden-Oosten om ‘downstream te gaan’ en de mondialisering van innovatie. Europa heeft de industrie nodig om economisch welvarend en stabiel te kunnen zijn. In een gezond industrieel landschap is de chemie, met zijn innovatieve kracht, een onmisbare bedrijfstak. De Vnci ondersteunt de ambitie van ‘Brussel’ om de rol van de maakindustrie in Europa te verstevigen. Europa zou daarbij moeten kiezen voor industriële bedrijvigheid die past bij haar sterktes. Er moet hoog ingezet worden op innovatie, maar in toenemende mate verplaatst de innovatiekracht zich naar Azië. Dit vraagt extra inspanning op innovatiegebied. Door de verwevenheid van R&D en productie slaagt dat alleen als de productiefaciliteiten in Nederland behouden blijven. Daarnaast kan versterking van de concurrentiekracht gerealiseerd worden door productiviteitsverbetering, resource efficiency en voorspelbaar beleid. Cijfers voor de Nederlandse chemie over het eerste kwartaal van 2013 laten een omzetdaling van bijna zeven procent en een productiedaling van tien procent zien t.o.v. het eerste kwartaal van 2012. De productiedaling van tien procent volgt op vier kwartalen waarin de productie elke keer toenam ten opzichte van dezelfde periode in 2011. De investeringsverwachting voor 2013 ligt zestien procent lager dan in 2012. De Vnci ziet dat grote producenten reorganisaties hebben moeten doorvoeren en een enkel bedrijf failliet is gegaan. De situatie in heel Europa is zorgelijk. Op haar jaarvergadering reikte Vnci de jaarlijkse Responsible Care-prijs uit. Die ging zowel bij de jury als het publiek dat online mee mocht stemmen naar kunstmestfabrikant OCI Nitrogen uit Geleen met een nieuwe, milieuvriendelijke koelingstechniek. Het project, dat leidt tot een reductie van de stofemissie van 174 ton naar 0 heet ‘Cool! Emissie naar nul, productie omhoog’. Het volledige verhaal daar over vindt u in Solids Processing nr. 3 2013.