Sinds twee jaar geleden werd gestart met de aanleg van Maasvlakte 2, is al 170 miljoen m3 zand in het werk aangebracht. Dat is meer dan 100 keer de Kuip tot de rand toe gevuld. Op het hoogtepunt van het ‘zandbedrijf’ waren zo’n tien sleephopperzuigers tegelijk aan het werk. Inmiddels zijn dat er nog maar een stuk of drie. Aannemer PUMA (een samenwerkingsverband van Boskalis en Van Oord) heeft het accent in de aanleg verschoven naar het ‘steenbedrijf’, oftewel de aanleg van 3,5 km harde zeewering aan de noordwestkant, en de bouw van de kademuur voor de eerste containerterminal. Beide zijn momenteel in volle gang. Het project ligt daarmee op schema. Over drie jaar kan het eerste containerschip afmeren in het nieuwe havengebied. Belangrijke mijlpalen in 2011 zijn de start van de bouw van de kademuur voor de containerterminal van APMT (januari), de oplevering van het terrein aan containeroverslagbedrijf RWG zodat deze zijn terminal kan gaan inrichten (voorjaar) en de aanleg van de infrabundel (weg, spoor, kabels en leidingen) voor de aansluiting van Maasvlakte 2 op de bestaande haveninfrastructuur. Deze infrabundel komt tussen de Slufter en het Distripark Maasvlakte.