Op 6 november aanstaande start de 8-daagse Masterclass ATEX waarin de wet- en regelgeving omtrent explosiegevaar centraal staat. D&F Consulting B.V. heeft deze Masterclass ATEX ontwikkeld met haar KneX! Team explosieveiligheid, onder leiding van KneX! Arthur Rooze. Na het succes van D&F’s Masterclass CE brengt D&F nu ook een Masterclass ATEX op de markt. D&F’s Masterclass ATEX is bestemd voor veiligheidskundigen, SHE medewerkers, KAM medewerkers, interne bedrijfsspecialisten, medewerkers Arbo, engineers en overige belangstellenden die zich willen verdiepen in de materie over explosieveiligheid. Zes november gaat D&F’s Masterclass ATEX van start op een centrale plaats in Nederland. De opleiding is opgebouwd uit een combinatie van theorie (seminars) en praktische workshops. Naast unieke gastcolleges is er begeleiding door zeer ervaren trainers van D&F Consulting B.V. Na het volgen van de Masterclass ATEX kent de deelnemer de wet- en regelgeving omtrent explosiegevaar. Bovendien is hij in staat gevaarlijke situaties te herkennen en passende maatregelen te treffen. Uiteraard ontbreken gastsprekers en praktijkcases niet in D&F’s Masterclass ATEX. D&F bracht onlangs, in samenwerking met uitgeverij Kluwer, het boekje ‘Explosieveiligheid in 100 vragen’ uit. Dit boekje maakt onderdeel uit van het lesmateriaal van D&F’s Masterclass ATEX en geeft antwoord op honderd veel gestelde vragen over explosieveiligheid en de ATEX regelgeving.