Aerzen Belgium, gevestigd in de Kortenbergse industriezone Guldendelle, A. De Coninckstraat 11, viert op 17 juni 2005 haar 50ste verjaardag. Wat lang geleden begon als een amateuristisch experiment in de Brusselse Coosemansstraat mondt hierdoor uit in een modern bedrijf met aangepaste structuren om het hoofd te bieden aan de harde concurrentie in een zich steeds meer globaliserende wereld. Inderdaad, 50 jaar geleden werd door het moederbedrijf beslist een vestiging te stichten in België welke verantwoordelijk zou worden gesteld voor de activiteiten in België en Luxemburg. Het moederbedrijf van Aerzen Belgium is het Duitse “Aerzener Maschinenfabrik GmbH”, wereldleider op het gebied van de productie van schroefcompressoren en draaizuigerblowers, meer bekend als de rootsblowers. In 1986 kon een verdere uitbreiding niet langer worden uitgesteld. Er werd een moderne nieuwbouw gepland, deze maal met een werkoppervlakte van 200 m² en bureelruimte voor een tiental personen. Het bedrijf floreerde goed! In 1997 werd nieuwbouw gepland. Deze maal zou er “op de groei” worden gebouwd. De werkoppervlakte werd gepland op 1500 m² en er werd voldoende kantoorruimte voorzien voor een twintigtal personen. Nu, in 2005 is ook deze ruimte volledig uitgeput. Het bedrijf telt nu 25 personeelsleden en stelt regelmatig bijkomende interims tewerk. Binnenkort zal moeten gezocht worden naar nogmaals een uitbreiding van de voorhanden oppervlakte.