In 2013 kregen er 458.000 werknemers te maken met een ongeval op het werk. Dit komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland of ruim 1250 ongevallen per dag. Ruim 70% liep hierbij lichamelijk letsel op variërend van snijwonden en botbreuken tot verbrandingen en zelfs amputatie. Arbeidsongevallen kunnen grote gevolgen hebben voor de werkgever & werknemer. Lichamelijk letsel kan zorgen voor allerlei klachten en belemmeringen, zowel in het werk als in het dagelijks leven. Naast het persoonlijk leed is er vaak sprake van kosten voor behandeling door medici en zorginstellingen en hoge kosten door ziekteverzuim. De meeste ongevallen deden zich voor in de horeca, bouw en industrie. We kunnen stellen dat met bijna een half miljoen arbeidsongevallen per jaar dit een beleidsrelevant onderwerp is waar goed de aandacht op gevestigd dient te worden om dit aantal de komende jaren te laten dalen. Een bedrijfsongeval voorkomen kan door goede preventieve beveiligingsmaatregelen te nemen en veiligheidsprocedures op te stellen. Unique Safety Products is de leverancier van kwalitatief hoogwaardige veiligheidssystemen zoals veiligheidsschakelaars en afscherming. Tevens heeft Unique Safety Products zich gespecialiseerd in lockout-tagout producten en veiligheidsprocedures. Onze producten en ondersteuning dragen bij aan een veilige én efficiënte werkomgeving waarbij voldaan wordt aan de hoogst gestelde veiligheidseisen. Wij beschermen uw meest belangrijke kapitaal: uw werknemers! Neem de stap naar een veiligere werkomgeving en bel vrijblijvend met één van onze adviseurs. Tevens kunt u ons vinden op World of Technology & Science (WoTS) 2014, standnummer 10C046, van dinsdag 30 september t/m vrijdag 3 oktober 2014 in de Jaarbeurs Utrecht.