De toepassing: Het nauwkeurig bepalen van de werkelijke inhoud van een opslagsilo of bunker met “stoffig”stortgoed zoals cement, kalk en dergelijke is een moeilijke opgave. Gangbare meettechnieken hebben meestal problemen om door de stoflaag heen te komen en als dat al lukt, dan bieden zij u slechts een afstandsmeting tot één enkel punt en niet een weergave van de hele inhoud, inclusief de hoogteverschillen aan de oppervlakte. Onze oplossing: Speciaal voor deze lastige opgave bieden wij u 3D scanners van APM. Een nieuwe techniek gebaseerd op een slimme combinatie van laagfrequente zender-/ontvangers waarmee systematisch een beeld gevormd wordt van de onderliggende massa.