In de 3D animatie wordt op een duidelijke manier de werking van de schroefwarmtewisselaar weergegeven. Vaste stoffen zoals poeders, korrels, pasta`s of brokken kunnen met behulp van een schroefwarmtewisselaar verwarmd, gekoeld, gedroogd, gesmolten, ontdooid of gesteriliseerd worden. In de animatie is het proces van indirecte verwarming te zien. Warme vloeistof stroomt door de schroefassen en dubbelwandige trogwanden. Met de kleur rood wordt het opwarmingsproces van het product weergegeven. Ook is goed te zien dat het gebruik van een thermische schroef een continu proces is, zonder enige stilstand. Tot slot ziet u verschillende uitvoeringen van het schroefblad en paddles waarmee het product gelijktijdig getransporteerd en gemixt kan worden. Voor het indirect verwarmen kan water (tot 160°C), thermische olie (tot 350°C) of stoom (tot 180°C) worden gebruikt. Als een snelle opwarming nodig is, gebeurt dat door middel van directe verwarming met behulp van stoominjectie. Voor indirecte koeling wordt koelwater of een water/glycolmengsel gebruikt. Snelle directe koeling gebeurt door gebruik van vloeibare stikstofinjectie (-196°C). De keuze van het thermisch medium is afhankelijk van het beoogde proces, de eindtemperatuur of vochtgehalte dat gerealiseerd moet worden en de vereiste snelheid van terugkoeling. De maximale capaciteit bedraagt circa 20.000 kilogram per uur, uiteraard is dit afhankelijk van de procesvariabelen.

Geschreven door