Het Russell 3-in-1 zeefstation bestaat uit een trilzeef, een stortkabinet en een magneetrooster. Op deze manier worden alle alle grove verontreinigingen verwijderd en wordt gezorgd voor een gegarandeerde kwaliteit van de ingrediënten en eindproducten, zowel tijdens het productieproces als bij het verpakken. De trilzeef is ontworpen om de productiesnelheid te verhogen. Ter bescherming van de gezondheid van de operators is het zeefstation voorzien van een zeer effectieve stofafzuiging. Ook biedt het een gemakkelijk en veilig platform, op de juiste hoogte, waarop de zakken geleegd kunnen worden en waarmee de Arbo-eisen worden nageleefd. Het zeefstation is zonder gereedschap snel en eenvoudig te reinigen. Daardoor is de wisseltijd kort en wordt de kans op cross-contaminatie tussen verschillende batches tot een minimum beperkt.