English
Nederlands
 Supplier sign in
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.

     

MAGAZINE

Solids Processing 2021-1 16-03-2021
Flip through the digital edition of the complete magazine
» Registreer om het digitale magazine
6x per jaar te ontvangen
Solids Processing 2021-1
Expertvisie: ‘Kennis delen en duurzaam innoveren’; Infographic: DHZ isokinetische stofmeetkoffer; Onderzoek: Feed Design Lab focust op testfaciliteiten; Laden en lossen: Kunstmestkorrels op maat coaten

Issue date: 16-03-2021
FAT per video
FAT per video
Worden videogesprekken het nieuwe normaal als we de pandemie hopelijk na de zomer goeddeels achter ons kunnen laten? Dit soort ‘calls’ – vreselijk woord — zal een belangrijk aandeel krijgen in onze communicatiemix. Als uitgeverij hebben we de videomogelijkheden de laatste maanden maximaal benut. Via Zoom, Teams en Google Meet onderhielden we contacten met leveranciers. Voor kortere gesprekken ging dat eigenlijk prima. Zelf maken machinebouwers en technologiebedrijven nu ook veel gebruik van videogesprekken voor hun interne communicatie, maar ook voor het instrueren van operators en onderhoudsmensen bij klanten op de werkvloer.
page 3
Kennis delen en duurzaam innoveren
Kennis delen en duurzaam innoveren
“Vervanging door hetzelfde onderdeel is voldoende, denkt men vaak. Maar uiteindelijk ben je een stuk beter af met een product dat de knelpunten in jouw proces oplost. Er is in onze branche veel te winnen door na te denken over de processen en vervol- gens duurzaam te innoveren”, zegt Lars Muller, directeur en eigenaar van Muller Beltex. Muller Beltex levert componenten voor elevatoren en optimaliseert deze voor de proces- en bulkindus trie. Hoe duurzame innovatie in deze sector eruit ziet, daar geeft Lars Muller direct wat praktijkvoor beelden van
page 10
DHZ isokinetische stofmeetkoffer
DHZ isokinetische stofmeetkoffer
Om te voldoen aan de steeds strengere milieu-eisen voor de stofuitstoot naar de omgeving moeten bedrijven zeker weten dat hun emissie-metingen betrouwbaar zijn. Dat is alleen vast te stellen met een stofanalyzer die gekalibreerd is op basis van een isokinetische monstername. Met de meetkoffer van Optyl, de OMK 1.2, kunnen bedrijven deze kalibratie zelf uitvoeren.
page 14
Feed design lab focust op  testfaciliteiten
Feed design lab focust op testfaciliteiten
Het Feed Design Lab is grondig gerenoveerd om het zwaartepunt te verleggen naar experimenteren. In de testfabriek voor de voerindustrie staan fonkelnieuwe procesmachines. Bij de proeven voor klanten ligt de nadruk voortaan op kwaliteit. ‘We staan nu nog dichter bij de praktijk van de feedsector.’ Directeur Trudy van Megen kan gedreven vertellen over de make-over van Feed Design Lab. “Nog geen zes jaar geleden zijn we met onze testfabriek gestart. Dan lijkt het vreemd om nu al te gaan verbouwen. Alles functioneerde nog prima en we hebben een groot netwerk van klanten opgebouwd. Uit de hele wereld weet men ons te vinden. Ook de trainingen doen het goed.
page 18
Kunstmestkorrels op maat  coaten
Kunstmestkorrels op maat coaten
Met een nieuwe meng- en vulinstallatie kan kunstmestleverancier De Bruycker meer mengmest op maat aan zijn klanten leveren. Een coating rond de kunstmestkorrels zorgt dat de meststoffen langzamer vrijkomen. Toegevoegde waarde voor de boeren, die zo beter kunnen voldoen aan de milieueisen.
page 24
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertising