Safe Food Factory is een platform waar problemen op raakvlakken tussen verschillende partijen in hygiënische (voedsel)bereiding aan de orde komen, waarbij (voedsel)veiligheid centraal staat. Safe Food Factory inventariseert de problematiek, vormt werkgroepen en licht de uitkomst toe op bijeenkomsten, zodat de industrie de oplossing kan toepassen. Kortom, een gemeenschap van betrokkenen bij productie van voedsel, diervoeder, farmacie en ander producten waar (voedsel)veiligheid van belang is

Contact

Neem contact op met Safe Food Factory

Info