In 2009 is de naam Pneunet ontstaan als zijnde het product van IPA Technical Services. IPA Technical Services had met Pneunet een eigen product dat zich richtte op energiebesparing met perslucht en pneumatiek. In 2011 heeft Pneunet de activiteiten en technici van IPA Technical Services overgenomen. Begin 2012 gingen we verder onder de naam Pneunet groep. Dit doen we om duidelijkheid te geven wat we allemaal kunnen en met wie u zaken doet.

Contact

Neem contact op met Pneunet Groep

Info