ADvies IN EXplosieveiligheid: Bepalen van stofexplosie - en gasexplosiekarakteristieken; Verlenen van deskundig advies mbt explosieveiligheid en de ATEX-richtlijnen; Onderzoeken van explosierisico’s, uitvoeren van risicoanalyses voor bestaande en nieuwe installaties; Organiseren van studiedagen, workshops, seminaries en demonstraties rond de thema’s explosies, explosiekarakteristieken, ontstekingsbronnen, explosiebeveiliging en de ATEX-richtlijnen.

Contact

Neem contact op met Adinex nv

Info