Cursus Hygiënisch onderhoud

icon.calendar.dark
14 juni 2024
Laatste wijziging: 19 april 2024

In deze cursus wordt behandeld hoe je zó onderhoud kunt plegen, dat het hygiëneniveau hetzelfde blijft, wat je moet doen bij constateren van niet-hygiënische situaties en welke invloed je als technicus zelf hebt.

Datum: vrijdag 14 juni 2024
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 795,- (excl. BTW)
Docent: Ir. Wouter Burggraaf, geautoriseerde EHEDG trainer

Onderwerpen:

  1. Wet- en regelgeving rond hygiënisch werken
  2. Microbiologische, chemische en fysische risico’s.
  3. Samenvatting belangrijkste punten voor hygiënisch ontwerp
  4. Herkennen van problemen in de praktijk
  5. Handhaven hygiënische kwaliteit
  6. Schoonmaken na vervanging
  7. Aansluiten/vervangen van (deel)apparatuur
  8. Voorbeelden

Voor nadere omschrijving, zie onze site.