Leverancier en installateur aan de Nederlandse en Belgische industrie van: - installaties en componenten tbv opslag en handling van stortgoed, - opslag-en transportsystemen voor ontwaterd slib en gedroogd slib van waterzuiveringsinstallaties en slib droog-of verbrandingsinstallaties; opslag- en transportsystemen voor biomassa - detachering technisch personeel tbv bulkhandlingprojecten Wij leveren aan: overheid, waterschappen, havenbedrijven, overslagbedrijven, hoogovens, chemie, food,

Contact

Get in touch with MATEC massagoed techniek

Info