De website van Fiktech B.V. is kortgeleden met behulp van studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen flink opgefrist. Doordat regelmatig nieuwe pagina’s werden toegevoegd aan de website was deze minder overzichtelijk geworden. Om dit probleem op te lossen is de hulp ingeroepen van studenten van de studie bedrijfscommunicatie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na overleg is besloten om met behulp van twee verschillende onderzoeksmethoden de website van Fiktech te analyseren. Dit gebeurde door het inschakelen van zowel reguliere gebruikers als experts op het gebied van websites. De looptijd van het gehele onderzoek bedroeg bijna vier maanden en resulteerde in uitgebreid rapport en een lijst met aanbevelingen om de site te verbeteren. Uit de lijst van aanbevelingen zijn onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd: - De menubalk is voorzien van zogenaamde Pulldown functie. - Pagina’s zijn gesplitst en subpagina’s zijn ingevoerd om diepte aan te brengen. - De weblinks zijn duidelijker herkenbaar gemaakt door gebruik van een andere lay-out. - Op iedere pagina staan “broodkruimels” die het gevolgde virtuele pad aangeven, zodat een bezoeker weet waar hij zich bevindt. Wij menen dat de website van Fiktech flink aan gebruiksvriendelijkheid heeft gewonnen. Wij zullen echter continu blijven veranderen en verbeteren. Graag vernemen wij uw commentaar nadat u onze site weer hebt bezocht!