Goede monstername is nog niet zo eenvoudig. Op basis van de uitkomst van een monsteranalyse worden tenslotte belangrijke beslissingen genomen m.b.t. de kwaliteit en veiligheid van een proces en/of eindproduct. Don’t gamble with your sample Onder het motto “Don’t gamble with your sample” vestigen onze specialisten de aandacht op het belang van betrouwbare monstername. Meer kennis van monsternametechnologie levert kwaliteitsvoordelen en kostenbesparing op in o.a. de farmacie en voedingsmiddelen- en procesindustrie. Binnen HITMA Groep werken verschillende experts met hun eigen specialisme. Op Monstername.nl bundelen zij hun kennis en delen zij informatie. Gratis Don’t gamble with your sample-shirt Bent u laborant of monsternamespecialist en wilt u deze zomer de show stelen in het enige echte gratis ’Don’t gamble with your sample-shirt’? Vraag ‘m dan snel aan (op is op).

Geschreven door