Het LabSafety event 2015 wordt in samenwerking met vooraanstaande leveranciers van laboratoriumbenodigdheden georganiseerd door de federatie van technologiebranches FHI. Naast een beursplein waarop 18 gespecialiseerde leveranciers zich presenteren biedt het event een gevarieerd lezingenprogramma bestaande uit parallelle sessies met als thema’s ‘persoonlijke veiligheid’ en ‘veilige werkomgeving’. Van de deelnemende leveranciers is DENIOS de specialist die volledig gefocust is op veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen. Zowel voor industriële toepassingen als voor het laboratorium is Denios europees marktleider op haar vakgebied. Dat komt door de in eigen beheer ontwikkelde en geproduceerde producten, die van hoge kwaliteit en vaak innovatief zijn. Daarbij komt de specifieke kennis van onze adviseurs, monteurs en inspecteurs die uw investering up-to-date houden, wat zorgt voor de continuïteit van uw veiligheidsbeleid. Tenslotte is ook onze aanwezigheid in 15 Europese landen nog van belang. Wij spreken uw taal en kennen uw nationale wet- en regelgeving. 360° veiligheidsvisie Hoe goed de kwaliteit van het product ook is, hoe goed het serviceniveau van de leverancier, uiteindelijk gaat het om de gebruiker en de wijze waarop hij of zij werkt. Dat vergt training, discipline en motivatie, maar ook structuur, registratie en dossiervorming. Een ”oplossing van bovenaf” invoeren zal zelden tot een tevredenstellend resultaat leiden. Daarom betrekt DENIOS alle beslissingsbevoegde personen, zoals een facilitair manager, veiligheidskundige, inkoper, productieleider, labmanager en de technische dienst bij de investering in een veiligheidstechnisch bedrijfsmiddel. Hierdoor zullen ze beter gemotiveerd en gedisciplineerd zijn om de veiligheidsdoelstellingen te realiseren en de benodigde training te volgen. Na de levering wordt tijdens de afname de basis gelegd voor de dossiervorming van het structurele onderhoud en de periodieke inspecties. Het product, uw investering in een veilige werkplek, opslagvoorziening of handelingssysteem, waarborgt het gewenste veiligheidsniveau, verbetert de efficiëntie, motiveert gebruikers en creëert inzichtelijkheid. Naar gelang de activiteiten van uw organisatie of onderneming verzorgen we dat zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Presentatie tijdens het LabSafety Event 2015. DENIOS zal in het kader van de serie lezingen ”Veilige werkomgeving” in samenwerking met de firma Steendam een presentatie geven onder de titel ”Veiligheidscheck nood- en oogdouches”. Deze presentatie geeft een overzicht van de risico’s die bij deze in de laboratoriumwereld onmisbare bedrijfsmiddelen kunnen optreden en welke maatregelen hiertegen te treffen zijn. Door middel van duidelijke voorbeelden krijgt u inzicht in de problematiek en hoe de veiligheid kan worden gewaarborgd. Kom naar het LabSafety Event op 2 juni 2015 in Ede. Gebruik de link hieronder voor gratis toegang.