Tijdens de voorbije editie van Industrial Processing presenteerde J-Tec Material Handling haar nieuwe testunit voor het mengen van droge stoffen in vloeistoffen. Het basisprincipe van het mengproces konden we aan de hand van de beursopstelling (een combinatie van een Big Bag losstation en de vloeistofskid waarop o.a. de mengtank staat) duidelijk uitleggen. Een mengtank op weegcellen wordt in onderdruk gebracht. Door het vacuüm dat op deze manier ontstaat, wordt het poeder in de mengtank getrokken. Omdat het poeder onder het vloeistofniveau wordt aangezogen en onmiddellijk in contact komt met het roerwerk, kan op heel korte tijd een hoge verhouding poeder/vloeistof bereikt worden, waarbij de luchtinslag geminimalizeerd wordt. Deze opstelling is uitermate geschikt voor het mengen van visceuze of moeilijk te mengen producten. Bovendien kan ze ingezet worden in installaties die de hoogst mogelijke hygiënische eisen vooropstellen, omdat ze erg makkelijk en efficiënt gereinigd kan worden. De unit werd fel gesmaakt op de beurs, in het bijzonder door bezoekers die in hun productieproces te maken krijgen met ‘moeilijke’ poeders. Voortaan zullen met deze testopstelling ook mengprocessen met vloeistoffen tot het gamma van J-Tec’s testfaciliteiten behoren.