Per 1 juli aanstaande treedt Vincent Meier in dienst bij D&F Group B.V. in de rol van Senior Consultant Veiligheidscultuur en –gedrag. De oorsprong van zijn carrière ligt in de techniek waarvandaan hij later is doorgegroeid naar organisatie en de mens kant als hoger veiligheidskundige. Dit maakt Vincent tot een all round business consultant die door D&F breed ingezet kan worden bij haar klanten voor diverse projecten. Vincent Meier is al jaren lid van de vakgroep Working Equipment Safety Platform, bij het grote publiek bekend onder de naam WESP. Tevens is hij secretaris van de WESP. De vakgroep WESP richt zich op de “harde technische veiligheid”. Ook is hij binnen de NVVK de voorzitter van de convenantenwerkgroep De Menselijke Factor. De menselijke factor is een samenwerkingsverband van de beroepsvereniging van alle kerndeskundigen en richt zich op veiligheidscultuur en gedrag “zachte veiligheid”. Daarnaast is hij secretaris van de regiogroep Twente/IJseldelta, de regiogroep voor veiligheidskundige van Overijsel en Gelderland. De regio groep richt zich voornamelijk op de nieuwe ontwikkelingen op veiligheidskundig gebied. Tenslotte zit hij in de Programmaboard Versterking Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Deze programmaboard is een denktank voor MKB Nederland waar het beleid voor cultuur en gedrag verbetering mede wordt bepaald. Een voorbeeld hiervan is de cultuurverandering vouchers voor MKB Nederland.