Bent u op zoek naar tips en inzichten uit de praktijk rondom bewustwording, leiderschap en gedragsbeïnvloeding? Kom dan donderdag 3 november naar de Brainsafe® studiedag. Vincent Meier vertelt hoe u met uw bedrijf gebruik kunt maken van de geldende subsidieregelingen voor projecten of trainingen. Hij is werkzaam bij D&F en lid van het Programmaboard Versterking Arbeidsveiligheid van het Ministerie van SZW. Wat doet u als het stimuleren van veilig gedrag niet werkt? En waar ligt de grens om over te gaan tot het treffen van strenge maatregelen of zelfs sancties? Gerd-Jan Frijters, Oprichter van D&F Group B.V. en auteur van het boek Brainsafe® laat u inzien wat de mogelijkheden met voor- en nadelen zijn. Tevens ervaart u verschillende manieren om uw collega`s aan te spreken op gedrag en de bijbehorende effecten. Het rollenspel biedt een unieke kans om dit zelf uit te proberen. En er is meer: want tijdens de studiedag is er ook aandacht voor het doorbreken van oude patronen! Ter voorbereiding op deze studiedag is het raadzaam het Brainsafe® boek te lezen.