Recent heeft Airtechnic Solutions BV twee multi-cycloonsystemen opgeleverd waarbij de stofemissie, zonder nageschakeld filter, ruim beneden de emissie-eis van 5 mg/Nm3 uit de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) blijft. In de loop der jaren heeft Airtechnic cycloontechnologie zover doorontwikkeld dat dergelijke lage emissies met cyclonen en multi-cyclonen te realiseren zijn, zelfs bij hoge stofbelasting. Ten opzichte van andere filtertechnieken hebben (multi-)cyclonen het grote voordeel dat er een veel breder scala aan stof mee af te scheiden valt, verwisseling van filters is niet meer aan de orde en het drukverschil in het afzuigsysteem blijft altijd constant. Ook voor wisselende luchthoeveelheden levert Airtechnic cycloonsystemen waarbij het afscheidingsrendement gegarandeerd is. De geautomatiseerde procesbesturing waarmee onze robuuste afzuigsystemen zijn uitgerust, zorgen voor een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en veilige installatie.

Geschreven door