Met de SILAS controller biedt BARTEC nu een kosten gunstige en fysiek uiterst kleine bewakingsunit. Deze unit staat fabrikanten van besturingskasten toe om hun materiaal voor zone 2 en 22 geschikt te maken. De programmering wordt vereenvoudigd door de overdruk bewakingsunit uit te rusten met hoofdschakelaar en een keuzeschakelaar voor het tonen en instellen van diverse drukwaarden welke uitgelezen kunnen worden door middel van een geïntegreerd display. Drie relais zijn beschikbaar voor diverse signaal- en controlefuncties. De standen van de relais worden bovendien gevisualiseerd door middel van bijbehorende LED’s. De ingestelde setpunten kunnen door middel van een sleutelschakelaar tijdens bedrijf worden opgevraagd en gewijzigd. De SILAS overdruk bewakingsunit beschikbaar voor kleine en grote behuizingen voor zone 2 en 22. Als extra service, kan BARTEC ondersteuning bieden bij het beoordelen van Ex pz behuizingen overeenkomstig richtlijn 94/9/EG.