Producten en diensten van bedrijven op SolidsProcessing.nl kunnen gevonden worden door te zoeken binnen de trefwoorden die bedrijven zelf opgeven. Soms weet je echter niet (precies) hoe iets heet dat je zoekt. In de statistieken van de site zagen we dat bezoekers eerst naar de lijst van trefwoorden gaan, om daaruit een keuze maken. Nadeel hiervan is echter dat hier alleen de hoofdbegrippen staan, terwijl een gedetailleerdere selectie nodig zou kunnen zijn. We hebben daarom de functionaliteit van de site uitgebreid door een lijst met productgroepen toe te voegen. In feite een boom: met een variabele diepte. Op het eerste niveau staan ca 20 hoofdrubrieken, na een klik kan verder geselecteerd worden, afhankelijk van de breedte en het aanbod binnen de rubriek, tot 4 niveau`s diep. Op deze wijze zijn ruim 800 producten en diensten te vinden. Dit lijkt misschien veel (en dat was het ook wel, gezien het werk wat erin is gaan zitten), maar het alternatief is ofwel veel groepen in 1 of 2 niveau`s, ofwel een dermate klein aantal groepen dat binnen elke groep tientallen bedrijven vallen. Zodat u nog weer lang aan het zoeken bent. Inmiddels hebben al vele bedrijven hun leveringspakket ook in deze boom met productgroepen ondergebracht. We hopen hiermee dat u als bezoeker nog sneller uw doel bereikt! Verder blijft het zoeken op trefwoord natuurlijk bestaan. Met enkele letters van het gezochte begrip komt u vaak al tot resultaat.